ติดตั้ง VNC บน centos6

ติดตั้ง VNC Server บน CentOS 6

 

สำหรับใครที่ไม่ถนัดใช้ Command Line บน Linux อย่างเดียวนั้น สามารถหาทางออกโดยการติดตั้ง VNC Server ไว้ใช้งานได้ หัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง VNC Server สำหรับ CentOS 6 และ RedHat 6 หรือ Linux อื่น ๆ ที่ใช้ Base เดียวกันครับ

Note:

– CentOS 5 จะใช้ vnc-server
– CentOS 6 จะเปลี่ยนมาใช้ tiger vnc-server

1. ก่อนที่จะคอนฟิคค่าใด ๆ เราต้องเตรียมการติดตั้ง Package ที่จำเป็นต้องใช้งานก่อน ที่ขาดไม่ได้ก็คือ Desktop Environment

yum -y groupinstall “X Window System” “Desktop”

2. เสร็จแล้วติดตั้ง Tiger VNC

yum -y install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1

3. Add user สำหรับใช้ในการ Remote (แนะนำให้ Add มาใหม่นะครับ อย่าไปยุ่งกะ User เดิมที่มีอยู่แล้วเลย)

[root@centos ~]# useradd remote
[root@centos ~]# passwd
Changing password for user remote.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

4. ตั้ง Password สำหรับ VNC

[root@centos ~]# su – remote
[remote@centos ~]$ vncpasswd
Password:
Verify:

5. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ถ้าทุกอย่างถูกต้องไฟล์  .vnc จะต้องโผล่มาให้เห็น

# ls -l /home/remote/.vnc
-rw——- 1 remote remote 8 Jul 14 21:33 passwd

6. ออกไปที่ session root

[remote@centos ~]$ exit
exit

7. เพิ่มค่า Config ในไฟล์ vncservers 

[root@centos ~]# vi /etc/sysconfig/vncservers

เพิ่มคำสั่งสองบรรทัดนี้เพิ่มเข้าไป

VNCSERVERS=”1:remote”
VNCSERVERARGS[1]=”-geometry 1024×768″

8. สั่ง Run service VNC เพื่อสร้างไฟล์ xstartup

[root@centos ~]# service vncserver start

9. ต่อไปเราต้องแก้ไขไฟล์ xstartup แต่ก่อนอื่น Kill process VNC ไปก่อน

[root@centos ~]# vncserver -kill :1

10. แก้ไขไฟล์ xstartup

[root@centos ~]# vi /home/remote/.vnc/startup

ใส่ Comment ที่บรรทัดสุดท้ายแล้วเพิ่มให้ VNC ใช้ GNOME แทน

#twm &
exec gnome-session &

11. สั่ง Restart VNC

[root@centos ~]#service vncserver restart

12. Remote จากเครื่อง Client อื่น ๆ ดู โดยต้องใส่ Port : 1 ตามหลังด้วย

TigerVNC-01

13. ใส่ Password ที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

TigerVNC-02

14. สำเร็จ

TigerVNC-03

ลิงค์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ:
http://www.tecmint.com/install-tightvnc-remote-desktop/
http://rbgeek.wordpress.com/2012/06/26/how-to-install-vnc-server-on-centos-6/
http://wiki.centos.org/HowTos/VNC-Server

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือใช้งาน VPS ระบบใหม่

คู่มือใช้งาน VPS ระบบใหม่

วิธีการกู้คืนไฟล์ของคุณบน Windows

ก่อนอื่นคุณต้องทำคือเปิดใช้งานโหมดกู้ภัยจากแผง Virtualizor ใน Client Area ของคุณ...