วิธี Config VNC เพื่อใช้งาน KVM

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการเปลี่ยน Password VPS ผ่านโปรแกรม Remote Desktop

เข้าสู่ระบบบน VPS ด้วยโปรแกรม Remote Desktop จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + Alt + End...

Reset Terminal license on Windows 2012 Server Evaluation 180 Day

  You get this message when you load your Windows Server 2012 R2 Evaluation You have a few...

วิธี Resize HDD

โปรแกรม resize HDD